J.M.G. travel – ski school

J.M.G. travel ski school – najstaršia cestovná kancelária vo Vysokých Tatrách. 

*SPRÍJEMNÍME VÁM CHVÍLE POČAS VAŠEJ DOVOLENKY*

Ponúkame :

  • denné výlety za pamiatkami, atrakciami, prírodou s turistickým sprievodcom
  • cyklistické a pešie výlety vo Vysokých Tatrách so sprievodcom
  • požičiavame bicykle
  • zariaďujeme kongresy pre firmy a firemné akcie

 

J.M.G. travel ski school – the oldest travel agency in High Tatras.

*LET US MAKE YOUR VACATION MORE ENJOYABLE*

We offer:

  • daily trips to see monuments, atracions, nature with tourist guide
  • bike and walking tours in High Tatry with a guide
  • we rent bikes
  • we arrange congress for companies and corporate events

Hovoríme/We speak/Wir sprechen/мы говоримe/Hablamos

svk angnemrus   esp